Sprostitvena vzgoja

Praksa mi je pokazala, da sem na pravi poti. Ko človek najde svoj čisti diamant v sebi, ko ga ceni in mu sledi kot tihemu notranjemu govoru, mu daje moč in oporo. Človek lažje ločuje med resnico in lažjo, med resničnimi potrebami in potrebami, ki so nam vsiljene. In otroci so nemočni ujetniki, tega zgoščenega časa v katerem živimo. Neopazno zlezejo v norme družbe in pozabljajo bistvene vrednote vsakega bitja. Neprestano se ženemo za pridobivanjem materialnega, vendar nam kmalu to več ne zagotavlja dolgotrajnega občutka sreče. Želimo več. In zopet se borimo za naslednjo željo. Tudi ta nas ne izpolni.
Kaj pravzaprav pa nas lahko izpolni? Naša notranja svetloba, ljubezen do sebe, lepota okrog nas, ki nas prežema. Ali jo opazimo? Ne, preveč smo zaslepljeni z materializmom, da bi jo lahko opazili. In čas teče, danes še prehitro. Otrok prekmalu zraste in ugotovimo, da nam je spodletelo. Zakaj? Ker smo živeli tuje življenje! Otroci pa so naša kopija! Naš odnos soodloča na otrokovo odzivanje na Svet. Zato je prihodnost človeka odvisna od sposobnosti biti dober oče, mati, vzgojitelj in učitelj.

Vem, da vsi želimo otrokom dati največ, najbolje, celega sebe. "Lahko jim date le svojo brezmejno ljubezen, ne pa svojih misli, zakaj oni imajo svoje misli.", je zapisal Khalil Gibran. Otroci morajo sami izkusiti življenje, se naučiti misliti s svojo glavo in znati sprejemati dobre odločitve. Iz tega sledi, da se morajo najprej naučiti pozitivne naravnanosti do življenja. Te naravnanosti pa prejemajo od nas odraslih.Pri urjenju zgoraj omenjenih temeljev za zadovoljno in srečno življenje, vam bo v veliko pomoč ravno vadba 4-ih elementov, ki krepi otroka od znotraj navzven. Cilj vadbe je radosten, telesno in duševno zdrav otrok, ki z lahkoto plava med množico življenjskih preizkušenj in pasti ter vedno  najde moč znotraj sebe, da splava, najde smiseln izhod iz morebitnih težav in v morebitnem kaosu življenja najde svoj notranji mir. S tem si zagotavlja čustveno ravnotežje in posledično telesno zdravje.

V spomin se nam vedno vtisnejo tiste informacije, na katere usmerimo svojo pozornost. Največ informacij pa lahko sprejmemo, ko smo popolnoma sproščeni. Vaje, ki jih izvajamo pri vadbi 4-ih elementov, omogočajo otroku popolno svobodo in ustvarjalnost. Razvijamo tople in prijetne medsebojne odnose, kajti preko drugih spoznavamo sebe. Izvajanje vaj ni sanjarjenje, ampak delovanje! IN ZMAGOVALCI V DELOVANJU SMO LE TAKRAT, KO PRITRJUJEMO ŽIVLJENJU.

ŠOLA, MOJ DRUGI DOM?

Stanje v današnjih šolah, kljub prizadevanju mnogih učiteljev, ni rožnato. Med učenci je vse več vedenjsko motenih otrok, otrok, ki niso sposobno daljše koncentracije... Za nekatere je učni program preveč zahteven, za druge premalo zanimiv. Oboji in še tisti, ki imajo doma morebiti neustrezne družinske pogoje, doživljajo vse več stresnih situacij. Otroci doživljajo in občutijo učinke stresa že od malih nog oz. se njihovo življenje prične že z odločitvijo staršev, da bosta ustvarila novo življenje.
Otroci, učenci in dijaki so danes preobremenjeni, ne fizično ampak čustveno.  Čeprav na videz lagodno življenje, z občutkom popolne svobode, brez trdnih meja, otroke nenehno bega z množico nepotrebnih informacij, ponudb in zahtev. Zdravniki so že začeli predpisovati tablete, toda stanje se le na videz izboljša pri marsikateremu učencu, ki se poslužuje tovrstne terapije. Tako počasi zadušimo otrokovo ustvarjalnost in problem pometemo pod preprogo. Vendar za to obstaja čudovito naravno zdravilo. To je sprostitev v meditaciji, dihanje ter bogatenje svojega notranjega vira.

Kakor je zapisala pionirka sprostitvene vzgoje v Sloveniji, prof. Helena Bizjak: "Naše bitje je podobno otoku: le ena desetina se ga vidi, devet desetin pa je pod vodo - naša podzavest." Kadar se sprostimo, se zavestno povežemo s svojim skritim notranjim svetom potisnjenih vzgibov in bolečin, zastrtih želja in pozabljenih doživetij, ga spoznavamo in osvobajamo. Čeprav je za doseganje rezultatov potrebno vztrajnost, disciplina in red, kar dosežemo z redno vadbo 4-ih elementov, otroku že petminutno sproščanje pred učenjem pomaga, da se lažje loti naloge in svoj čas učenja maksimalno izrabi. Med sproščanjem se v telesu dogajajo kemični procesi, ki jih v telesu občuti kot gladko mirno morje.

Tehnike sproščanja so eden glavnih tematskih sklopov vadbe 4-ih elementov, ki jih vadeči otroci sčasoma zavestno in podzavestno začnejo tudi doživljati vsakodnevno. Redna vadba otroku omogoča, da v vsakdanjem življenju in predvsem takrat, ko je v stresni situaciji, z lahkoto preide v stanje globoke sproščenosti. V takem stanju bo vedno uspešno reševal težave na katere bo naletel. Učenje, sledenje novi snovi, utrjevanje ali izkazovanje svojega znanja v stanju popolne sproščenosti, omogoča bolj učinkovito učenje, hitrejše pomnjenje oz. kasnejše pozabljanje ter hitrejši priklic na novo pridobljenega znanja. Učinkoviteje se aktivirajo sinapse med logičnem povezovanju že osvojenega znanja z novim. 

SPROSTITEV

Sprostitev je najbolj naravno stanje naše duše in telesa, ki ga pozna vsak otrok nekje do šole. Sprostitev in počitek sta si podobna, le da je potrebno za sprostitev nekaj narediti. Sprostitev je odsotnost psihične in fizične napetosti, je nasprotje stresu. Stres se začne s tesnobo, nadaljuje s strahom pred neuspehom in na koncu spremeni naravni ritem našega življenja. Stres jemlje veliko življenjske energije, od katerega je odvisno naše zdravje, ustvarjalnost, kvaliteta in dolžina življenja.

Sprostitvene tehnike kot so dihalne vaje, masaže dlani in stopal, položaji teles ipd., sproščajo blokirano energijo ujeto v čustvih in mislih. Po sprostitvenih vajah nas navdaja občutek lahkotnosti in vedrosti. Zato se je potrebno zavedati stresa od malih vsakdanjih skrbi naprej in se učiti biti dobre volje kar tako - brez vzroka. Smeh sprošča.

Sprostilne tehnike nas učijo odgovornosti do lastnega telesa in sproščene uglašenosti z drugimi. Najenostavnejša sprostitev je sprehod v naravi z odprtimi očmi, ušesi in srcem. Imenitna sprostitev sta tudi ples in seveda smeh. Za sprostitev je značilno, da spet pridobimo manjkajoči del energije, da pozabimo na vse, kar nas teži, na vse skrbi.

Kadar učenci spoznajo kako pomembna je dobra sprostitev, takrat postane razred celota.

Vadba 4-ih elementov zajema segment nasmeška, smeha in smejalne meditacije. Smeh je nalezljiv, vsak ga lahko podari in vsak ga z lahkoto sprejme. Smeh nas vsidra v sedanji trenutek, kar je eden pomembnih ciljev za kvaliteto življenja. Živeti in resnično občutiti sebe v tem trenutku, je edino prav in smiselno početje. S spreminjanjem sedanjosti najbolj in edino vplivamo oblikujemo svojo prihodnost in sicer tako kakor želimo živeti.

ŽIVLJENJSKA (orgonska) ENERGIJA

Vsak človek ima že z rojstvom določeno količino življenjske energije. Količina in kakovost prejete energije ob spočetju določa tudi kvaliteto in dolžino našega življenja. Življenjsko energijo prejemamo s pravilnim dihanjem, z zdravo prehrano, s sončenjem, z gibanjem in z ljubeznijo. Prejmemo jo tudi z znanjem in modrostjo. Energijo prejemamo iz okolja in jo v njo tudi oddajamo. Zelo pomembno je v kakšen okolju se gibljemo, kakšne so misli (zavednega in nezavednega) tega okolja, kdo prideluje in kdo pripravlja našo hrano... Kajti vse je energija, ki se pretaka in izmenjuje, je kot val morja, ki prišumi na obalo.

Avstrijsko-ameriški znanstvenik W. Reich je tvorec znane orgonske energije in zatrjuje, da je vse prepojeno z orgonsko ali življenjsko energijo. Vsaka živa celica v organizmu vsebuje orgonsko energijo, ki jo organizem rastline, živali ali človeka stalno obnavlja, največ iz atmosfere z dihanjem. Nosilec te energije je dinamično elektromagnetno valovanje, ki se pojavlja v obliki svetlobe, toplote, zvoka... Ta se v določenih pogojih spremeni v življenjsko energijo. Zato preko barv, ubranih zvokov, prijetne toplote, dihanja, prejemamo blagodejno energijo, ki nas hrani in bogati.  

Dihanje je temelj življenja, dihanje je življenje. V stresnih situacija (že porod je prvi naš stres v tem življenju) prvo zablokira naše dihanje. Z doživljanjem vsakodnevnih dogodkov, predvsem tistih, ki nas spravljajo v stisko, prvo vplivajo na dihanje. Naš vdih in izdih postane plitvejše, prenos kisika v telo se zmanjšuje, vitalna energija upada in v telesu se začnejo kopičiti škodljivi elementi in stresni ter drugi hormoni.

Pri vadbi 4-ih elementov se že na prvih vajah seznanimo s dihalnimi tehnikami. Vse čas vadbe smo pozorni na svoje dihanje, postopoma ga ozaveščamo ter treniramo pravilno energetsko dihanje, ki vitalizira, hrani ter bogati celotno telo. Ko postane nov način dihanja avtomatiziran, se kvaliteta našega življenja vidno izboljša.

MODRI STARŠI - IDEAL IZJEMNIH OTROK

Zavedati se moramo, da so naši otroci zrcalo nas samih. So naši vzgojitelji, modreci in pobudniki za samorazvoj. Preko njih spoznavamo samega sebe, le če si dovolimo. Obratno pa se dogaja tudi, da naši otroci vse do pubertete vase vgrajujejo etična merila nas staršev, naš način življenja in odziva nanj. Zato je na otroke potrebno gledati in jih čutiti kot samosvoje bitje, kateremu moramo po lastnih močeh predati le brezpogojno ljubezen ter varnost in mu dovoliti, da sam spoznava igro življenja. Potrebni elementi so delovne in ustvarjalne navade ter red in disciplina.

Otrok je do pubertete kot z nevidno nitjo povezan s svojimi starši. Na svojem telesu čuti laž, iskrenost, veselje in žalost odraslega. Vsa nemoralna dejanja nekaterih staršev pa bremenijo otrokovo podzavest in njegovo življenje, vse dokler jih ne ozavesti in staršem odpusti. Ker misli kreirajo naš Svet je modro, da svojega otroka, čeprav je trenutna realnost drugačna, vidimo kot darilo našega življenja, v katerem se skrivajo le lepe in dobre stvari. S tem krepimo njegovo moč volje, ki jo bo potreboval, ko se bo prebijal skozi čas adolescence.
Moč volje krepimo z ritmično dejavnostjo, kateri nehote dajemo pozornost oz. jo dajemo otroku in sicer z vsakodnevnim opravljanem rutinskih del oz. urejenim družinskim življenjem. Rituali, ki so napolnjeni z dobro voljo, potrpežljivostjo brez avtoritete, krepijo otrokov samorazvoj in mu dajejo moč, saj kmalu vse te naloge zmore sam. S tem se krepi volja do življenja in notranji motiv.

Vendar, če želimo, da otrok neke stvari opravlja, jih moramo najprej opravljati mi. Kajti pri otroku velja predvsem eno - zgled.

Da bi človek lahko ljubil druge, se mora najprej naučiti ljubiti samega sebe. To doseže samo z ozaveščenim in nenehnim delom na sebi. Šele ko bodo otroci rasli v sožitju duševno zdravih in srečnih ljudi, bomo s tem razvijali nov rod srečnih otrok.

Zunanje okolje bistveno vpliva na razvoj notranjih organov otrok do sedmega leta. V tem času doživlja otrok svojo okolico s posnemanjem ali z zgledom. Otroku v tem času besede nič ne pomenijo, pač pa le, kar čuti in vidi okoli sebe. To je tudi obdobje, ko otrok razvija in oblikuje svojo domišljijo. V ta namen je pravo poneumljanje otrok, ko se mu za igranje kupuje igrače, s katerimi ne more razvijati svoje domišljije, saj jih ne more dograditi, preoblikovati ali pa celo sam ustvariti (vsak otrok si želi hišico na drevesu)
Pri vadbi 4-ih elementov se otroci poistovetijo z igračo, jo poskušajo začutiti, občutiti, predvsem z domišljijskimi vajami kreiramo igrače in uživamo v njihovi enkratnosti. S pomočjo te kreacije se spoznava ustroj njegovega dojemanja sveta, potreb in želja.

CELOSTNA VZGOJA

Celostna vzgoja ne pospešuje samo razvoja mladega človeka v celovito osebnost ampak tudi k zdravemu načinu življenja. Pri vadbi 4-ih elementov razvijamo tudi to. Da lahko dojamemo pravi pomen takega pristopa, ga moramo zagledati širše. Pripadamo družbi, ki vsemu na vkljub pozablja na človečnost. Čeprav je to družba izobilja, vendar le materialnega. Vpliv celostne vzgoje se mora kazati predvsem v skrbi in negi za človekovo notranje bogastvo.
Celostna vzgoja ni znanost, ampak človekova drža, in je danes edini možni odgovor, da bodo naši otroci našli smisel svojega obstoja. Pomagati drugim in sprejemati pomoč je pomen in vrednost je vrednota, ki prinaša v bivanje harmonijo in radost.

VZGOJA MIŠLJENJA

Vse se začne pri besedah, ki so ogledalo duše. Besede so zvoki naše duše. Misel, kot izgovorjena beseda, je zelo močna energija. Zato so pozitivne misli kot seme, ki v vzgoji dajejo moč slehernemu otroku. Vsaka zaskrbljena misel skrči eno mišico, kar povzroča napetost mišic, katera je značilna za stres. Vendar smo sami svoje sreče kovač. Vsak trenutek se sami odločamo, ali bomo mislili pozitivno ali negativno.
Vadbo 4-ih elementov načeloma vedno zaključujemo s krepitvijo pozitivnih misli. Z nenehnim ponavljanjem podzavest sprejme te informacije kot  resnico. Tako s krepitvijo pozitivnih misli blagodejno vplivamo na celoten mišični sistem. Tako se naučijo sproščanja in krepijo zavedanje svojih vsakodnevnim misli.
Ves čas lahko mislimo pozitivno, če se trudimo biti preprosti, in kot otroci potovati na krilih domišljije istočasno pa se zavedati svojih odgovornosti. Takrat lahko vsako slabo misel preoblikujemo v pozitivno. In kadar mislimo pozitivne misli, se okolica okoli nas nabije s pozitivnimi vibracijami svetlobe. Pri vadbi 4-ih elementov damo poseben poudarek tematiki POZITIVNIH MISLI. Otrokom omogočimo razumevanje pomena misli in s tem ozavestijo kaj mislijo. Z zavedanjem svojih misli so v nenehnem stiku s samim seboj. Tako postanemo odgovorni za svoje misli in seveda za vsa naša dejanja, kajti naša dejanja so kreacija naših misli.

Vzgoja mišljenja bi se morala pričeti pri opazovanju lastnega govorjenja. Kadar se malo bolj pozorno opazujemo, ugotovimo, da so mnoge negativne misli postale že miselni vzorci in navade.

Misel porabi zelo veliko življenjske energije, saj vsaka misel teži k svoji realizaciji. Z nenehnim negativnim mišljenjem tako ustvarjamo blokade in oviramo delo naše podzavesti. Z nenehnim ponavljanem pozitivnim misli, pa našo podzavest obogatimo s pozitivnimi miselnimi vzorci. Zato se moramo uriti v zbranosti in koncentraciji.
S pozornostjo pozitivnim mislim dodajamo obliko energije telesu, katere vpliv je izmerljiv tudi v fiziki. Za resnično učenje pozitivnih misli pa je potrebna le lastna izkušnja.

Misel je sila, ki je zgradila ideje ladje, letala ... Njeni instrumenti so noge in roke, ki ji poslušno sledijo. Ista volja, ki premika roke, lahko premakne tudi notranje vzgibe in spreminja slike in spomine, ki so zapisane v naših možganih. Z vzgojo pravega mišljenja postane naš Jaz, ki je samo naš, gospodar nad telesom in dušo. Tako vzgoja pozitivnega mišljenja pripelje človeka na prag popolnosti.

Pri tem je najtežje prepričati samega sebe, da bi počeli tisto, kar zares hočemo ali kar vemo, da je prav. Zato je najbolje, da se takoj po jutranjem prebujanje odločimo za življenje, ki ga želimo živeti. V mislih ali glasno pritrjujemo življenju: "Danes me čaka uspešen dan. Vsega česar se lotim mi uspe z lahkoto!"
Pri vadbi 4-ih elementov z otroci oblikujemo  ritual jutranjega zbujanja, katerega nato otrok vsakodnevno  izvaja ter se miselno, fizično in čustveno naravnava na tisto stanje, katerega v svojem življenju najbolj potrebuje, kot npr: potrpežljivost, lahkotno izražanje, samozavest …

VAJA ZA KREPITEV VOLJE: Srčna joga

Vaja je enostavna in kratka. Namenjena je čiščenju čustev. Za vajo se udobno namestimo. Trikrat globoko vdahnemo in izdahnemo skozi nos. Sugeriramo si, da smo z vsakim vdihom oz. izdihom bolj sproščeni.
Pozornost obrnemo v svojo notranjost na mesto, kjer je srce. Poskušajmo slišati, kako enakomerno bije. Zamislimo si kako skozi srce vdihujemo svetlobo. Svetloba žari, kot da bi gledali v luč. To svetlobo vdihujemo in izdihujemo. Svetloba nas preplavlja kot toplota, kot sreča, kot radost. Z vsakim vdihom se naše srce polni z energijo čiste svetlobe in z izdihom iz nas izhaja energija strahu, jeze in ljubezni nasprotne energije.  

VAJA ZA LAŽJI PREHOD SPREMEMB

Razprto dlan položimo na sredino lobanje. Ne pritiskajmo, samo čisto na rahlo polagamo in sicer petkrat dnevno do trideset sekund. Vajo lahko ponavljamo kadarkoli čez dan. Jutranji in večerni rituali pa morajo biti redni, in sicer zjutraj še preden vstanemo iz postelje in zvečer preden zaspimo, ravno tako v postelji.

Ta vaja pozitivno vpliva na vegetativni živčni sistem in sprošča pritisk stresnih konfliktov.

Pri vadbi 4-ih elementov je izvajanje določenih segmentov (meditacije, masaže, afirmacije, telesne vadbe ...) vedno prilagojeno glede na starostno skupino. Predvsem mlajši otroci doživljajo vse vsebine s pomočjo živalskega sveta medvedkov, žabic, sovic, metuljčkov … in sveta, kjer te živali bivajo (potočki, šumenje listov, bučanje valov, zelene trave …)

Osebna meditacija

Vaša osebna meditacija

Na podlagi vaših vprašanj se bom uglasila z vašo veličino in za vas posnela osebno meditacijo. Meditacija bo vaše življenje obogatilo z darovi, po katerih ste hrepeneli a si jih še niste uspeli prejeti oziroma biti.

Želim svojo meditacijo

Facebook Center 4me Spremljate aktualne novosti in dogodke na naši Facebook strani.

 

E-obvestila

Bodite obveščeni o vseh dogodkih in programih Centra 4me. Naročite se na e-novičke.
Prijavite se tukaj

Prejemajte vse pomembne novice naravnost na vaš elektronski naslov.

Darilni boni vseh naših storitev.

Darilni bon

Podarite svojim najdražjim čudovito doživetje.

Mirchi knjiga

To ni knjiga samo za branje, to je knjiga, ki jo živite.

Naroči se na e-novičke
pogoji in zasebnost

Center 4me Svetovanje in sprostitev za otroke, mladino in odrasle

Pot na Gorjance 5, Novo mesto

041 968 623

acebook
© Center 4me. Vse pravice pridržane. Designed By ideArt

Bodite vedno obveščeni o novostih in dogodkih
Naročite se na e-novičke:

Z vpisom podatkov se strinjate s pogoji in zasebnost.

x